مجتمع توليدی صنايع غذايی کارين
 
 • شرکت کنسرو خوزستان
توليد کننده کنسرو ماهی تون، خوراک لوبيا چيتی، انواع شورجات، ترشی جات، مربا و ...
 • شرکت آرا پروتئين
توليد کننده انواع سوسيس، کالباس، برگر و کباب لقمه

اين مجتمع با برخورداری از تجارب عملی چندين ساله در صنايع بزرگ غذايی و دارا بودن مدارج علمی و تخصصی مؤسسين و مديران اجرايی خود، در سال 1369 تأسيس و پروژه های پيش بينی شده در فازهای متفاوت در سال های 1372و 1374 تکميل و مورد بهره برداری قرار گرفتند.
دريافت تقدير نامه ها، لوح ها و تنديس های طلايی از سازمان های نظارتی و کنترل کيفی کشور و اخذ گواهيتامه ها و کدهای بين المللی از شرکت های مميزی اروپايی مؤيد آن است که بحمد الله مقامات و سازمان های بهداشتی صنعت غذا در کشور و شرکت های متعدد بين المللی صحت فرايند توليدات کارخانجات را تأييد و سلامت محصولات کارين را برای عرضه در بازارهای داخلی و خارجی تصويب نموده اند.

بخشی از اين افتخارات بشرح ذيل می باشد:

 • واحد نمونه سالهای 1378 - 1380 - 1382 و 1383 منتخب مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران و دريافت تنديس طلايی استاندارد

 • دريافت لوح صنعت سبز کشور در سال 1383 از معاونت محترم رياست جمهوری و رياست سازمان محيط زيست

 • دارای گواهينامه بين المللی HACCP  برای بهداشت و ايمنی غذا از شرکت URS  انگلستان

 • دارای گواهينامه بين المللی ISO9001:2000  برای مديريت کنترل کيفيت از شرکت URS انگلستان

 • دارای گواهينامه بين المللی ISO14000  برای مديريت زيست محيطی از شرکت URS  انگلسان

 • برنده جايزه بين المللی محصول برتر از بخش غذايی ترايد ليدر کلوپ اسپانيا برای سالهای 1998 و 2004

 • برنده جايزه بين المللی مارک تجاری برتر از بخش غذايی ترايد ليدر کلوپاسپانيا برای سال 2004


محصولات مجتمع توليدی صنايع غذايی کارين
 
انواع کنسروجات کارين
 
 • کنسرو ماهی تون چاپدار صادراتی کليد دار کارين

 • کنسرو ماهی تون چاپدار صادراتی ساده کارين

 • کنسرو ماهی تون چاپدار صادراتی ساده نارين

 • خوراک لوبيا چيتی با سس گوجه فرنگی کارين

 • انواع ترشی جات

 • انواع شورجات

 • انواع مربا

 • خيار شور

 انواع فرآورده های گوشتی کارين
 
 • سوسيس آلمانی گوشت %40  بصورت رول و وکيوم 400 گرمی

 • مارتادلا گوشت %40  بصورت رول و وکيوم 400 گرمی

 • سوسيس کوکتل گوشت %55  بصورت رول و وکيوم 400 گرمی